[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ZabYo.com

ทัวร์พม่า | รับจัดทัวร์พม่า คาราวานโดย พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์
โปรแกรมทัวร์พม่า

      มาทำความรู้จักกับพม่ากันก่อน??
      พม่า หรือ เมียนมาร์ ( Myanmar ) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ( Republic of the Union of Myanmar) เป็นรัฐเอกราชในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วย พื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งยังแก้ ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก
      ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีก หลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของ พม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัด อันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหาร ได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ
  โปรแกรมทัวร์พม่า ราคาประหยัด คุณภาพมาตรฐาน...
Untitled Document
  มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายน์-อังวะ
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
  ท่าขี้เหล็ก - ตองยี - ทะเลสาบอินเล
   โปรแกรมเข้า ออก ท่าขี้เหล็ก
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - ย่างกุ้ง
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
Untitled Document
  มัณฑะเลย์-ทะเลสาบอินเล 3 คืน 4 วัน โดยทางรถ
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์-พุกาม 3 คืน 4 วัน โดยทางรถ
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 เชียงราย – ทะเลสาบอินเล – เมืองตองยี-กะลอว์-พินตะยะ
   โปรแกรมเข้า ออก ท่าขี้เหล็ก
 มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลสาบอินเล
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ พุกาม
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง -อินเล - มัณฑะเลย์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-มัณฑะเลย์- กรุงเทพฯ
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - อินเล
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง


Untitled Document
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - ย่างกุ้ง
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
  ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
 ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน มัณฑะเลย์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
  มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายน์-อังวะ พุกาม - ทะเลสาบอินเล
   โปรแกรม เข้า ออก มัณฑะเลย์
Untitled Document
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์- อินเล - ย่างกุ้ง
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์

Untitled Document
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์- อินเล - ย่างกุ้ง
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์
Untitled Document
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์- มินกุน - สกายน์ -อินเล
   โปรแกรมเข้า ออก ย่างกุ้ง
 ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน - พุกาม -อินเล - มัณฑะเลย์- มินกุน - สกายน์
   โปรแกรมเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์

บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 21/0458
สำนักงานใหญ เชียงราย
811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-712884, 053-742844 (Auto) แฟกซ์ 053-742854
สำนักงาน เชียงใหม่ 191/2 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-272338 (Auto) แฟกซ์ 053-272339
สำนักงาน กรุงเทพฯ 171/17 หมูบ้านสินธานีลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม.10100 โทร. 02-5381811 (Auto) แฟกซ์ 02-5382245
Yangon Office 108    52nd Street,Pazuntaung Township, Yangon , Myanmar Tel/Fax : +95-1-293425 , +95-1-291438 , +95-1-9010396-7

ออกแบบ และพัฒนาโดย แสง คำแก้ว @ บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด