เริ่มต้น
การเดินทางของคุณสู่พม่า

ขั้นตอนที่ 2


โปรแกรมที่เลือก
13 Nights 14 Days

โปรดเลือกเสนามบินขาเข้าและขาออก

โปรแกรมทัวร์ของเราจะเริ่มต้นที่เมืองย่างกุ้งหรือมันดาเลย์เท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดแพ็คเกจก่อนการจอง | ตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่านสู่พม่านั้นไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจ